Branche
Productie en industrie

Advies over alle juridische kwesties binnen productie en industrie.

Productiebedrijven hebben te maken met veel specifieke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en milieu; denk aan eisen van de overheid met betrekking tot bestemmingsplannen. Er kunnen zaken spelen die verband houden met garantie, productaansprakelijkheid en financiering, zoals eigendomsvoorbehoud. Maar ook met het contracteren van personeel (flexibele arbeid) en de inkoop van grondstoffen en producten. Een productiebedrijf dat zelf producten ontwikkelt, kan worden geconfronteerd met vraagstukken rond intellectuele eigendomsrechten. Kortom, een speelveld met veel juridische invalshoeken. De juristen van Poelmann van den Broek advocaten beheersen ze allemaal. En we zetten precies die expertise in die u nodig heeft.

Advocaten gespecialiseerd in productie en industrie.

Actualiteiten.

Heeft u een vraag?