Jarno (J.)
Smit.

Advocaat: Privacy, Ondernemen, Intellectuele eigendom en ICT

Meer over mij.

Jarno denkt als een ondernemer. Dus een contract is voor hem niet alleen een goede manier om afspraken vast te leggen, maar ook een manier om tijd en geld te besparen. Want goede afspraken kunnen voorkomen dat er überhaupt onenigheid ontstaat. Dat Jarno in z’n vrije tijd kitesurft laat zien dat hij lef heeft. Altijd fijn mocht het tot een procedure komen. Maar als een alternatieve koers meer in uw belang is, dan zal hij u daarop wijzen. 

Als contract- en rechtspecialist staat hij u bij met het opstellen en uitonderhandelen van commerciële contracten, zoals een samenwerkingsovereenkomst, distributieovereenkomst, koop- en leveringscontract, licentieovereenkomst of geheimhoudingsovereenkomst. Zijn kennis van het Intellectuele Eigendoms- en privacyrecht komt daarbij soms goed van pas. Meldt u zich bij hem met een geschil, dan kiest hij een koers die ervoor zorgt dat het u voor de wind gaat. 

Mijn biografie.

 • Advocaat sinds:
  2015
 • Lidmaatschappen:
  • Mercator
  • NUL24
  • Jonge Balie Gelderland
 • Karaktereigenschappen:

  Nieuwsgierig, lef, stabiel, overtuigend

Recente dossiers.

 • Privacyverklaringen opgesteld en privacyrechtelijke vraagstukken beantwoord voor diverse ondernemingen
 • Een klant bijgestaan in een handelsnaamgeschil
 • Een kort gedingprocedure gevoerd om betaling af te dwingen voor een industriële machine
 • Ondanks een veroordelend vonnis, bleef een vordering van mijn klant onbetaald. Op enig moment werd daarom de keuze gemaakt om het bedrijfspand van de schuldenaar te laten veilen. De schuldenaar startte vervolgens een executie kort geding om de veiling te voorkomen. De rechter stelde mijn klant echter in het gelijk, waarna er alsnog werd betaald en de executieveiling kon worden ingetrokken.
 • Een klant bijgestaan in een procedure waarin de wederpartij een meerjarige overeenkomst wenstte te ontbinden vanwege onvoorziene omstandigheden
 • Een klant bijgestaan die aansprakelijk was gesteld omdat een door hem geleverde machine volgens de wederpartij niet functioneerde zoals zij mocht verwachten.
 • Een kort geding procedure gevoerd tot afgifte van onder meer computerbestanden
 • Klant bijgestaan in een hoger beroepsprocedure waarin het vooral draaide om de uitleg van een contractuele bepaling

Deel deze pagina:

Mijn publicaties.