Servicegebied
Privacy

Privacyrecht voor ondernemers.

Privacy en persoonsgegevens liggen gevoelig, zeker in een tijd waarin hacks en datalekken vrijwel aan de orde van de dag zijn. Bijna iedere organisatie heeft er wel mee te maken en is dus verplicht te zorgen voor beleid op dit gebied. Zeker met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Deze nieuwe regelgeving beoogt extra bescherming te bieden aan betrokkenen en legt zwaardere verplichtingen op aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de verplichting om een zogenaamde verwerkersovereenkomst aan te gaan met ICT-dienstverleners die persoonsgegevens voor uw organisatie verwerken. Ook is het niet onder alle omstandigheden toegestaan persoonsgegevens van de klanten en werknemers van uw organisatie te verwerken. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en verplichtingen van uw organisatie op het gebied van privacy en persoonsgegevens.

Advocaten in dit servicegebied.

Alvast kijken waar u staat?

Heeft u een vraag?